Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului consta in integrarea pe piata muncii a 600 de persoane din mediul rural ce au resedinta pe raza teritoriala a comunelor din Regiunile Sud-Est, Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia prin furnizarea unui program integrat de informare, consiliere profesionala sau mediere si formare profesionala, destinat persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta si somerilor, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea informatiilor, competentelor si abilitatilor necesare angajarii in domeniile non-agricole specifice pietei locale a fortei de munca.

Obiective specifice

  • Asigurarea procesului de informare pentru 600 persoane, dintre care 430 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 170 someri, cu privire la oportunitatile de ocupare in domeniile non-agricole existente pe piata regionala a fortei de munca;
  • Cresterea oportunitatilor de ocupare prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala sau mediere pentru 600 persoane, dintre care 430 persoane ocupate in agricultura de subzistenta si 170 someri, in vederea identificarii corespondentei dintre profilul psiho-socio-profesional al acestora si oportunitatile de integrare pe piata muncii;
  • Facilitarea integrarii durabile pe piata muncii prin furnizarea de programe de formare profesionala pentru 500 persoane selectionate din cele 600 persoane informate, consiliate profesional sau mediate, dintre care 120 someri si 130 persoane ocupate in agricultura de subzistenta (in sensul calificarii acestora in cel putin unul dintre domeniile tehnologia informatiei si telecomunicatiilor,servicii sociale si servicii complementare), precum si a 250 persoane ocupate in agricultura de subzistenta (in sensul formarii acestora in vederea dobandirii competentelor antreprenoriale de baza, necesare pt initierea sau conducerea unei afaceri)
  • Facilitarea procesului de formare continua a resurselor umane, prin crearea unei biblioteci fizice si electronice, cu materiale relevante pt dezvoltarea competentelor generale si specifice cerute pe piata muncii dinamica, moderna si incluziva.