MANAGEMENTUL PROIECTULUI SI MONITORIZAREA ACTIVITATILOR

In cadrul acestei activitati va fi asigurat managementul proiectului pe intreaga durata de implementare a acestuia si va fi realizata coordonarea responsabililor pentru fiecare dintre activitatile si subactivitatile proiectului.

ACHIZITIILE PUBLICE

In cadrul acestei activitati va fi asigurat cadrul de desfasurare a programului integrat si resursele necesare derularii proiectului (echipamente, materiale consumabile, etc.), in conformitate cu obiectivele proiectului si cu respectarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

INFORMAREA SI PUBLICITATEA AFERENTA PROIECTULUI

In cadrul acestei activitati, continua pe intreaga durata a proiectului, vor fi asigurate toate conditiile necesare pentru asigurarea vizibilitatii proiectului, in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala; se vor asigura masurile minime de publicitate prin includerea a doua conferinte de presa, organizate la inceputul, respectiv la finalul proiectului.

AUDITUL FINANCIAR EXTERN AFERENT PROIECTULUI

In cadrul acestei activitati, continua pe intreaga durata a proiectului, va fi asigurata conformitatea activitatilor si cheltuielilor ocazionate de implementarea prezentului proiectului cu ansamblul reglementarilor legale in vigoare, precum si corectitudinea inregistrarilor contabile in contabilitatea Solicitantului.

DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE IN RANDUL GRUPULUI TINTA IN VEDEREA INITIERII PROGRAMULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

In cadrul acestei activitati vor fi derulate trei campanii distincte de informare si constientizare, diferentiate in functie de omogenitatea grupul tinta, pentru a acoperi de o maniera completa nevoile specifice ale acestora, identificate in Sectiunea Justificarea Necesitatii Implementarii Proiectului.

FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE MULTIMODULARE, DIFERENTIATE PENTRU FIECARE CATEGORIE OMOGENA APARTINAND GRUPULUI TINTA, INCLUSIV MEDIERE

In cadrul acestei activitati vor fi derulate in paralel mai multe programe de formare, ce vor include inclusiv activitatea de mediere pentru 500 persoane apartinand grupului tinta selectionate din cele 600 de persoane informate in cadrul ACTIVITATII 5, diferentiate in functie de necesitatile fiecarui grup omogen identificat.

FURNIZAREA DE SERVICII DE CONSILIERE SI ASISTENTA PENTRU INCEPEREA UNEI ACTIVITATI INDEPENDENTE SAU PENTRU INITIEREA UNEI AFACERI IN MEDIUL RURAL

In cadrul acestei activitati vor avea loc activitati de consiliere pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta, care au absolvit cursurile privind dobandirea competentelor antreprenoriale, in vederea accesarii de microcredite, initierii unei afaceri pe cont propriu sau in parteneriat, redactarii de planuri de afaceri, etc.