DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN FORMARE LA STANDARDE EUROPENE

Proiectul „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi Primăria Comunei Baloteşti, are ca obiectiv general integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural ce au reşedinţa pe raza teritorială a comunelor din Regiunile Sud-Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud – Muntenia prin furnizarea unui program integrat de informare, consiliere profesională sau mediere şi formare profesională, destinat persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomerilor, având ca finalitate facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin dobândirea informaţiilor, competenţelor şi abilităţilor necesare angajării în domeniile non-agricole specifice pieţei locale a forţei de muncă.

Prin acest proiect echipa noastra îşi propune:

  • Asigurarea procesului de informare pentru 600 persoane, dintre care 430 persoane ocupate în agricultura de subzistenţa si 170 şomeri, cu privire la oportunităţile de ocupare în domeniile nonagricole existente pe piaţa regională a forţei de muncă.
  • Creşterea oportunităţilor de ocupare prin furnizarea de servicii de consiliere profesională sau mediere pentru 600 persoane.
  • Facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii prin furnizarea de programe de formare profesională pentru 500 persoane selecţionate din cele 600 persoane informate.
  • Consiliere şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural.

Public ţintă:

  • Persoane ocupate din agricultura de subzistenţă
  • Şomeri