cursuri infirmiera
Unitati de competenta specifice ocupatiei:
 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarea NPM și PSI
 • Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate
 • Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate
 • Gestionarea resurselor alocate
 • Planificarea activităților zilnice
 • Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
 • Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 • Asigurarea confortului bătrânului asistat
 • Asigurarea alimentației și administrarea alimentelor
 • Mobilizarea și transportului bătrânului asistat
 • Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate
 • Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate