Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane împreună cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi Primăria Comunei Baloteşti – o echipă pentru resursele umane 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU)sunt cu autorizare CNFPA iar Certificatele de Calificare sau Absolvire sunt eliberate de MinisterulMuncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Programele de formare profesională pentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă s-au organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov – Partener 1 în cadrul proiectului, este o autoritate a administraţiei publice locale, care prin strategia sa îşi propune să susţină dezvoltarea durabilă a comunităţii administrate şi să susţină activităţile generatoare de valoare adaugată în mediul rural. Printre principalele direcţii de asigurare a unei dezvoltări durabile, cuprinse în strategia partenerului se numară: îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural; sporirea standardului de viaţă al locuitorilor; crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural; promovarea activităţilor antreprenoriale în mediul rural şi atragerea de noi investitori. Partenerul a acceptat iniţiativa intrării în parteneriatul aferent prezentului proiect, considerând că programul integrat de formare – mediere – formare constituie o opţiune strategic viabilă pentru atingerea fiecăruia dintre aceste obiective strategice.

Partenerul a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane rezidente, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii. Partenerul s-a implicat activ până în momentul de faţă în dezvoltarea durabilă a mediului economic şi social şi în promovarea valorilor parteneriatului între mediul public şi mediul privat.

Primaria Comunei Baloteşti – Partener 2 în cadrul proiectului, vizează majoritar implicarea în realizarea campaniilor de conştientizare şi de atragere a grupului ţintă în vederea participării la cursurile de formare, asigurarea activităţilor de monitorizare, implementare, informare şi publicitate obligatorie a proiectului alături de Solicitant şi Partener 1. Primăria Comunei Baloteşti se va implica activ, ca şi până în prezent, la buna starea resursei umane din mediul rural.