Prin proiectul „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi Primăria Comunei Baloteşti organizează următoarele cursuri gratuite:

 • Barman şi Comunicare în Limba Engleză
  *durata 1 săptămână
 • Operator introducere, validare şi prelucrare date şi Comunicare
  *durata 1 săptămână
 • Infirmieră şi Comunicare în Limba Engleză
  *durata 1 săptămână
 • Lucrător instalator pentru construcţii şi Dezvoltare Personală
  *durata 3 luni
 • Zidar, pietrar, tencuitor
  *durata 5 luni
 • Asistent maternal şi Comunicare în Limba Engleză
  *durata 1 săptămână
 • Competenţe antreprenoriale
  *durata 2 zile

Cursurile de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire ce va consta în două probe: cea teoretică (scrisă) şi cea practică. După examenele de absolvire participanţii vor primi Certificate de Absolvire sau Calificare (dupa caz) însoţite de Suplimente Descriptive cu competenţele profesionale dobândite (recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale).