cursuri comunicare
Unitati de competenta specifice:
  • Identificarea elementelor esențiale ale unei comunicări efective
  • Identificarea factorilor care influențează comunicarea, diferitele canale pe care ne parvin informațiile
  • Comunicarea managerială și oranizațională în scopul unei relaționări eficiente
  • Dezvoltarea și utilizarea eficientă a nivelurilor și liniilor de comunicare
  • Inlăturarea factorilor perturbatori și a barierelor care afectează calitatea comunicării