cursuri de comunicare in limba engleza
Unitati de competenta specifice:
  • Capacitatea de a utiliza şi dezvolta competenţe lingvistice în limba engleză
  • Capacitatea de exprimare orală
  • Capacitatea de exprimare în scris
  • Capacitatea de înţelegere a unui text scris în limba engleză
  • Capacitatea de înţelegere a unui mesaj oral în limba engleză