DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN FORMARE LA STANDARDE EUROPENE

formare profesionala la standarde europene

Proiectul „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi Primăria Comunei Baloteşti, are ca obiectiv general integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural ce au reşedinţa pe raza teritorială a comunelor din Regiunile Sud-Est, Bucureşti – Ilfov şi Sud – Muntenia prin furnizarea unui program integrat de informare, consiliere profesională sau mediere şi formare profesională, destinat persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi şomerilor, având ca finalitate facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii, prin dobândirea informaţiilor, competenţelor şi abilităţilor necesare angajării în domeniile non-agricole specifice pieţei locale a forţei de muncă.

CURSURI GRATUITE

cursuri barman

Barman şi Comunicare în Limba Engleză

durata 1 săptămână

cursuri operator calculator

Operator introducere, validare şi prelucrare date şi Comunicare

durata 1 săptămână

cursuri infirmiera

Îngrijitoare bătrâni la domiciliu şi Comunicare în Limba Engleză

durata 1 săptămână

cursuri instalator

Lucrător instalator pentru construcţii şi Dezvoltare Personală

durata 3 luni

cursuri zidar, pietrar, tencuitor

Zidar, pietrar, tencuitor

durata 5 luni

cursuri asistent maternal

Baby-sitter şi Comunicare în Limba Engleză

durata 1 săptămână

cursuri antreprenori

Competenţe antreprenoriale

durata 2 zile

Cursurile de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire ce va consta în două probe: cea teoretică (scrisă) şi cea practică. După examenele de absolvire participanţii vor primi Certificate de Absolvire sau Calificare (dupa caz) însoţite de Suplimente Descriptive cu competenţele profesionale dobândite (recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale).